en

badaniamedyczne.eu

 

Badaniamedyczne.eu to portal informacyjno-szkoleniowy poświęcony problematyce prowadzenia badań naukowych w medycynie oraz naukach medycznych. Powstał w celu podniesienia jakości prowadzonych badań w obszarze zdrowia i dostosowania ich do obowiązujących standardów w Unii Europejskiej (np. Evidence Based Medicine czy Good Clinical Practice). Ideą serwisu jest wspieranie badań medycznych i umożliwienie ich łatwiejszego i powszechniejszego przeprowadzania, co w konsekwencji przekłada się na zapewnienie lepszej jakości opieki medycznej, weryfikacji stosowanych metod leczniczych i diagnostycznych oraz dostępności do usług medycznych.

W artykułach zamieszczanych na stronach portalu znaleźć można informacje na temat:

  • rodzajów badań stosowanych w naukach medycznych
  • źródeł i sposobów zbierania danych
  • wielkości i doboru próby
  • rodzajów zmiennych
  • instrumentów badawczych i ich jakości
  • podstawowych błędów związanych z przeprowadzaniem badania
  • analizy zebranego materiału badawczego

W serwisie dostpny jest również słownik, zawierający wyjaśnienia terminów typowych dla procesu badawczego.