en

zdrowiepolakow.pl

 

Zdrowiepolakow.pl to multimedialny serwis informacyjny o stanie zdrowia mieszkańców Polski i Europy. Zamieszczone w serwisie informacje udostępniane są w graficznym i interaktywnym formacie, dzięki czemu przekaz jest czytelny i łatwy w odbiorze, a przy tym niezwykle atrakcyjny. Portal pozwala na agregację danych, pochodzących z różnych źródeł i łatwe ich porównanie, zarówno w skali regionalnej, jak i międzynarodowej.

Serwis adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką zdrowotną, w szczególności do specjalistów z dziedziny zdrowia i opieki zdrowotnej, naukowców, studentów, dziennikarzy, polityków, pracowników urzędów państwowych i samorządowych oraz lekarzy.

Na stronach portalu znaleźć można, między innymi:

  • dane demograficzne, dotyczące liczby i struktury ludności w Polsce
  • dane na temat zapadalności i umieralności na poszczególne choroby
  • informacje o głównych czynnikach ryzyka, odpowiedzialnych za występowanie chorób
  • informacje na temat personelu, infrastruktury oraz wskaźników wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej
  • współczynniki płodności i przyrostu naturalnego
  • wskaźniki ekonomiczne, odnoszące się do stanu zdrowia mieszkańców Polski
  • słownik terminów z zakresu zdrowia i opieki zdrowotnej
  • prezentacje multimedialne poświęcone różnym aspektom zdrowia w Polsce

Oprócz danych publicznie udostępnianych na stronach naszego portalu, dostarczamy także wysokiej jakości informacje z zakresu stanu zdrowia Polaków, stosownie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników.