en

Usługi marketingowe w ochronie zdrowia

Wykonaliśmy, między innymi:

  • Multimedialne prezentacje edukacyjne dla lekarzy rodzinnych - Leonardo da Vinci (2006)
  • Płyty z programem edukacyjnym Prewencja chorób serca i naczyń – porady dla pacjentów lekarzy rodzinnych w ramach programu Polkard 2006-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego (2007)
  • Materiały konferencyjne oraz stronę internetową konferencji IRIST - The International Research group in Immuno-Scintigraphy and Therapy, organizowanej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008)
  • Koncepcje graficzne, skład, druk plakatów na konferencje medyczne (2008- 2010)