en

Badania medyczne

Oferujemy Państwu:
 • projektowanie i organizację badań
  • dobór rodzaju badania i wielkości próby (do zdefiniowanych celów badawczych, ograniczeń czasowych oraz możliwości finansowych dobieramy rodzaj badania oraz szacujemy wielkość próby, by uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki)
  • przygotowanie narzędzi badawczych: zbudowanie standardowego kwestionariusza badawczego, przygotowanie standardowego sprzętu pomiarowego, ocena rzetelności, trafności i powtarzalności metody badawczej
  • tworzenie formularzy i baz danych w wersji stacjonarnej i on-line (umożliwia szybkie wprowadzenie danych, łatwe przechowywanie, prostą obróbkę statystyczną)
 • analizy statystyczne (więcej informacji znajdą Państwo tutaj)
 • przeglądy literatury
  • analiza badań naukowych z zakresu tematyki biomedycznej w literaturze polskiej i anglojęzycznej
 • przygotowanie publikacji
  • skład tekstu, korekta językowa, tłumaczenie na język angielski do piśmiennictwa zachodniego, opracowanie szaty graficznej
 • przygotowywanie materiałów na konferencje
  • wykonanie i druk posterów
  • tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point oraz animacji w programie Flash
 • szkolenia i konsultacje w zakresie
  • obsługi programów statystycznych (EPI-INFO, STATISTICA, SPSS)
  • projektowania, organizacji badań i interpretacji wyników
  • Evidence Based Medicine